Privacy policy
Privacybeleid voor LetsCollect

Deze beschrijving van ons privacybeleid geeft inzicht in welke informatie LetsCollect verzamelt, hoe we die informatie gebruiken, en welke keuzes je hebt. Gezien LetsCollect een dienst is die via het internet wordt aangeboden, kan de informatie in deze beschrijving mogelijkerwijs enigszins technisch zijn, maar we zetten in op een zo helder en eenvoudig mogelijke uitleg. Mochten er vragen en/of opmerkingen rondom onze privacybeleid zijn dan horen we dat uiteraard graag.

Informatie die wordt verzamelt door LetsCollect

Er wordt op verschillende manieren informatie verzamelt wanneer je gebruik maakt van LetsCollect, te weten:

1. Informatie die je zelf met ons deelt of toestemming geeft om die te verkrijgen
 • Als je je aanmeldt voor LetsCollect, geef je ons vrijwillig bepaalde informatie. Het gaat hierbij om je naam, e-mailadres, telefoonnummer, een afbeelding die je als profielfoto gebruikt, items in collecties, reacties en andere gegevens die je ons verstrekt. Je kunt er ook voor kiezen om locatiegegevens of foto's met ons te delen. Als je iets koopt op LetsCollect, verzamelen we betaalinformatie, contactinformatie (adres en telefoonnummer) en informatie over wat je hebt gekocht.

 • Als je je Facebook- of Google-account, of accounts van diensten van andere derden, aan LetsCollect koppelt, krijgen we ook gegevens van die accounts (zoals je vrienden of contacten). Welke informatie we via die diensten krijgen hangt af van je instellingen of van hun privacybeleid, hiervoor verwijzen we je door naar het privacybeleid van deze respectievelijke diensten.

2. Technische informatie wanneer je gebruik maakt van LetsCollect

Als je een website, mobiele applicatie of andere internetdienst gebruikt, wordt automatisch bepaalde informatie gegenereerd en opgeslagen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van LetsCollect. Hier volgt een opsomming van de verschillende typen informatie die we verzamelen:

 • Log data

  Als je LetsCollect gebruikt, slaan onze servers informatie op ("log-gegevens" of “log data”) waaronder informatie die je browser automatisch doorstuurt als je een website bezoekt, of informatie die je mobiele app automatisch stuurt als je die gebruikt. In deze log-gegevens zitten bijvoorbeeld je IP-adres, het adres van en activiteit op websites die je bezoekt en die LetsCollect-functies gebruiken, zoekopdrachten, browser-type en -instellingen, de datum en tijd van je verzoek, hoe je LetsCollect gebruikt hebt, cookie-gegevens en apparaatgegevens. Op verzoek kun je meer informatie krijgen over de types informatie die we in onze logboeken verzamelen.

 • Cookie-gegevens

  LetsCollect gebruikt ook "cookies" (kleine tekstbestanden die iedere keer wanneer je een LetsCollect website bezoekt door je computer meegestuurd worden en die uniek zijn voor jouw LetsCollect-account of je browser) of vergelijkbare technologieën om logboek-gegevens te verzamelen. Als we cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken, gebruiken we sessiecookies (die bestaan totdat je je browser sluit) of persistente cookies (die bestaan totdat jij of je browser ze verwijderen). We gebruiken bijvoorbeeld cookies om je taal-voorkeuren of andere instellingen op te slaan, zodat je dit niet elke keer als je LetsCollect bezoekt opnieuw hoeft in te stellen. Sommige cookies die we gebruiken zijn gekoppeld aan je LetsCollect-account (waaronder informatie over jou, zoals het e-mailadres dat je ons hebt gegeven) en andere cookies zijn dit niet. Bekijk ons cookiebeleid voor meer gedetailleerde informatie over hoe wij cookies gebruiken.

 • Apparaatgegevens

  Naast logboek-gegevens verzamelen we ook informatie over het apparaat waarmee je LetsCollect gebruikt, waaronder het apparaat-type, het besturingssysteem, instellingen, unieke apparaat-nummers en informatie over crashes waardoor we kunnen begrijpen waarom iets niet werkt. Wat voor informatie we verzamelen hangt vaak af van welk type apparaat je gebruikt en de instellingen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende typen informatie beschikbaar als je een pc of Mac, of een iPhone of Android-apparaat gebruikt. Lees het beleid van de maker van je apparaat of de softwareleverancier, voor meer informatie over welke informatie je apparaat met ons deelt.

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

De informatie die we verzamelen als LetsCollect, gebruiken we om onze dienst mogelijk te maken. We willen je met LetsCollect content tonen die relevant, interessant en persoonlijk is. Om dat te kunnen doen moeten wij je informatie gebruiken om:

 • Te identificeren wanneer je LetsCollect gebruikt, en je transacties te verwerken.

 • Geplaatste items of collecties aan te bevelen, aan de hand van je activiteit op LetsCollect.

 • Te reageren op je vragen of opmerkingen.

In aanvulling hierop, en om vergelijkbare redenen, hebben we een rechtmatig belang in het gebruiken van informatie op deze manieren. Dit is ook fundamenteel voor het aanbieden van een dienst als LetsCollect. Anders gezegd: het is nodig voor LetsCollect om deze dingen te doen om het platform relevant, interessant en persoonlijk te maken.

We hebben ook een rechtmatig belang om LetsCollect te verbeteren, de relatie met jou te onderhouden en gebruikers te beschermen, hiertoe gebruiken we je informatie ook om:

 • Je vrienden en contacten te helpen je gemakkelijker te vinden op LetsCollect, als je hiervoor toestemming geeft in je instellingen. Als je je bijvoorbeeld aanmeldt met een Facebook-account, kunnen we je Facebook-vrienden helpen om je te vinden op LetsCollect wanneer ze zich voor het eerst aanmelden.

 • LetsCollect te verbeteren en nieuwe functies aan te bieden.

 • Nieuws en updates te sturen (bijvoorbeeld bij bepaalde activiteit op LetsCollect zoals opgeslagen items of geplaatste reacties) via een e-mail of push-melding, afhankelijk van je instellingen. Je kunt ervoor kiezen om dit soort meldingen niet meer te ontvangen door je instellingen te wijzigen.

 • Samen te werken met wetshandhavers en LetsCollect veilig te houden. We kunnen verzoeken van wetshandhavers krijgen over het delen van accountinformatie, bijvoorbeeld van de politie of rechtbanken.

Naast de specifieke omstandigheden hierboven gebruiken we je informatie alleen met jouw toestemming om:

 • Je marketingmateriaal te sturen via e-mail, of push-meldingen, afhankelijk van de instellingen van je account of besturingssysteem. Iedere keer wanneer we je marketingmaterialen sturen, geven we je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

 • Je locatie te identificeren en de content die we laten zien aan te passen. Als we bijvoorbeeld weten dat je in Utrecht woont, kunnen we je items laten zien van lokale producten. Je kunt deze functionaliteit inschakelen in de instellingen van het besturingssysteem van je apparaat.

We vragen ook je toestemming als we cookies gebruiken om:

 • Je te identificeren buiten browser-sessies om. Dit betekent dat wanneer je inlogt op LetsCollect vanaf je telefoon (of een ander apparaat), we je zullen onthouden en je niet telkens als je LetsCollect bezoekt je inloggegevens hoeft in te vullen.

 • We gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden, zoals je gewenste taal en je privacy instellingen.

We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben.

Doorgifte van je informatie:

LetsCollect is een dienst die wereldwijd wordt aangeboden. Door gebruik te maken van onze dienst geef je ons toestemming om je informatie mogelijk door te geven naar, en op te slaan in landen anders dan je thuisland. De privacybescherming en het recht op toegang tot je persoonsgegevens door de autoriteiten kunnen in deze landen anders zijn dan in je thuisland.

LetsCollect opereert vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) en werkt hierdoor aan de hand van haar privacy-schild en volgt deze principes. Waar wij informatie die we onder het privacyschild ontvangen delen met derden, zijn wij er verantwoordelijk voor dat deze derden ook voldoen aan het privacyschild, tenzij wij kunnen bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de schadelijke gebeurtenis.

In overeenstemming met de principes van het privacyschild zet LetsCollect zich ervoor in een oplossing te bieden indien je klachten hebt over het verzamelen of gebruiken van je persoonlijke gegevens door ons. Wie zich in de EER bevindt en vragen of klachten heeft met betrekking tot ons privacy-schild beleid dient zich eerst tot ons te richten.

Keuzes die je hebt over je informatie:

Wij bieden onze gebruikers graag duidelijke en eenvoudige keuzes over wat er gebeurt met hun informatie. Als je een LetsCollect-account hebt, zijn veel van deze keuzes meteen toegankelijk binnen LetsCollect zelf of via de account instellingen. Je kunt bijvoorbeeld:

 • Op elk moment de informatie in je profiel bewerken.

 • Je LetsCollect-account koppelen of ontkoppelen met andere diensten (zoals Facebook, Google of Twitter). Voor sommige diensten (zoals Facebook) kun je ook bepalen of je activiteit op LetsCollect wel of niet op die dienst moet worden gepubliceerd.

 • Een ‘privé’-collectie maken of daaraan toegevoegd worden. Privé collecties zijn zichtbaar voor jou en andere bijdragers aan die specifieke privé-collectie.

 • Je account op elk moment sluiten. Wanneer je je account sluit de-activeren we je account. Neem contact met ons op om gebruik te maken van deze functionaliteit.

Het is daarnaast ook goed om bewust te zijn van de keuzes die je hebt in de software of het apparaat dat je gebruikt voor het gebruiken van LetsCollect. Bijvoorbeeld: de browser die je gebruikt laat je cookies of andere typen lokale gegevensopslag beheren, of je mobiele apparaat laat je kiezen hoe en wanneer je locatie, foto's, advertentie-identificatie en andere gegevens met ons worden gedeeld. Voor meer informatie over deze keuzes raadpleeg je de informatie over je apparaat of van je softwareleverancier.

Hoe en wanneer we informatie delen:

Iedereen kan de openbare collecties en items die je aanmaakt zien. Ditzelfde geldt voor de profielinformatie die je ons geeft. We maken deze openbare informatie ook beschikbaar via zogenaamde API's (een technische term voor een informatie-koppeling om informatie snel te delen). Een partner kan bijvoorbeeld de LetsCollect-API gebruiken om te bestuderen wat voor collecties of items er gelinkt zijn aan een account. Voor een deel van de manieren waarop we je informatie gebruiken is het nodig dat we informatie met derden delen, zodat we je een goede LetsCollect-ervaring kunnen bieden, onze personalisatie effectief kunnen maken en ons kunnen houden aan wetgeving die op ons van toepassing is. We delen je informatie met:

 • Andere diensten (zoals Facebook of Google) wanneer je besluit je LetsCollect account te koppelen met die diensten of je activiteit op LetsCollect op die diensten te publiceren. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je collecties te publiceren op Facebook of Twitter.

 • Verkopers waar je iets van koopt op LetsCollect. Als je iets koopt op LetsCollect met je betaalkaart, delen we informatie met de verkoper die nodig is zodat jij de betaling kan voltooien, zoals informatie over je betaalkaart, contactinformatie en andere informatie over de transactie. We delen deze informatie omdat dat nodig is om de betaling uit te voeren. De verkopers gaan op dezelfde manier met deze informatie om als wanneer je direct vanaf hun website een aankoop zou hebben gedaan, wat betekent dat hun privacy- en marketingbeleid van toepassing is op informatie die we met hen delen.

 • Andere bedrijven of individuen die we namens ons informatie laten verwerken, aan de hand van onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid. Bijvoorbeeld het opslaan van betaalinformatie die nodig is voor het functioneren van de betaalverwerkers die we gebruiken. Sommige informatie kan namens ons door derden worden verzameld.

 • Wetshandhavers en overheidsdiensten. We delen alleen informatie als we ervan overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, een voorschrift of een wettig verzoek; om de veiligheid, rechten of eigendommen van het publiek, een persoon of LetsCollect te beschermen; of om fraude, veiligheidsproblemen of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

 • Onze volle dochterondernemingen en verbonden ondernemingen. In het geval van fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of gelijkaardige transactie of procedure waarbij wij genoodzaakt zijn in dit beleid beschreven informatie door te geven, zouden we je informatie delen met een partij die betrokken is bij dat proces (bijvoorbeeld een potentiële koper).

Hoe lang we je informatie bewaren:

We bewaren je informatie alleen zo lang als nodig is om LetsCollect aan je aan te kunnen bieden en de doelstellingen zoals uitgelegd in dit beleid te kunnen halen. Dit is ook het geval voor iedereen waarmee we je informatie delen en die namens ons diensten uitvoert. Als we je informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.

Je opties:

Je hebt keuzes met betrekking tot de gegevens die we van je hebben, die hieronder worden beschreven. Neem contact met ons op, om gebruik te maken van deze opties.

 • Toegang krijgen tot de gegevens die wij over je bewaren. We delen je deze gegevens normaal gezien mee binnen 30 dagen na een verzoek van jouw kant.

 • Je gegevens laten verbeteren of verwijderen. Je kunt je gegevens bijwerken via je instellingen. Als je problemen hebt met het bijwerken van de gegevens of je wilt dat gegevens worden verwijderd, kunt je daartoe rechtstreeks contact met ons opnemen per e-mail via info@letscollect.com.

 • Bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens door ons. Je kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik van je gegevens, met inbegrip van wanneer we je gegevens gebruiken om je marketing e-mails of push-meldingen te sturen. Als je je afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten van ons, kunnen we je nog steeds nieuwsbrieven en updates over je account sturen, zoals wanneer een andere gebruiker op een geplaatst item reageert. We sturen je alleen marketingmateriaal als je hiervoor toestemming hebt gegeven, maar als je dit liever niet wil kun je je hiervoor gemakkelijk afmelden.

 • Informatie die je ons hebt verstrekt en die we bewaren met jouw toestemming of voor het uitvoeren van een contract naar een andere organisatie laten verzenden, indien dit technisch mogelijk is.

 • Een klacht indienen bij een toezichthouder. Als je bent gevestigd in de EER en vindt dat wij niet hebben voldaan aan de wetten op gegevensbescherming, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevens-bescherming autoriteit in Ierland of bij je lokale toezichthouder.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij de volgende technische beveiligingsmaatregelen: beveiligings- software zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups, encryptie, pseudonimisering, automatische verwijdering van verouderde gegevens en DNSSEC.

Daarnaast hebben wij de volgende organisatorische beveiligingsmaatregelen toegepast: aanstelling van een functionaris gegevensbescherming, bevordering van beveiligings- bewustzijn bij bestaande en nieuwe medewerkers, opstelling van procedures om op gezette tijdstippen de beveiligingsmaatregelen te testen en te evalueren, regelmatige controle van de logbestanden, opstelling van een protocol voor de afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten, het sluiten van geheimhoudings- en verwerkers- overeenkomsten, beoordeling of dezelfde doelen behaald kunnen worden met minder persoonsgegevens, minder mensen in onze organisatie toegang geven tot persoonsgegevens en per verwerking het besluitvormingsproces en de achterliggende overwegingen vastleggen.

Hoe we wijzigingen aan dit beleid aanbrengen:

Van tijd tot tijd kunnen we dit beleid aanpassen. Daarbij plaatsen we de gemaakte wijzigingen op deze pagina. Als je LetsCollect blijft gebruiken na het ingaan van de wijzigingen, geef je daarmee aan dat je akkoord gaat met de nieuwe versie. Bij grote wijzigingen kunnen we opvallende mededelingen plaatsen of je anderszins attent maken op het nieuwe beleid, zoals de wet dat voorschrijft.

Neem contact met ons op:

Heeft u, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Via ons e-mailadres: info@letscollect.com
Ons adres:

LetsCollect, vertegenwoordigd door studio andere koek
Boterdiep 69-1
9712 LK, Groningen
Nederland
KvK: 64086631

We verzoeken u een afspraak te maken alvorens langs te komen. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Binnen LetsCollect is dhr. J. Dijkstra onze functionaris voor gegevensbescherming.

Ingangsdatum 1 oktober 2018
Laatst bijgewerkt: 19 oktober 2018