Terms & Conditions
Terms and conditions LetsCollect
(met ingang 1 oktober, 2018)

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen je toegang tot, en gebruik van de website, apps, API's en widgets van LetsCollect ("LetsCollect" hierna ook genoemd: het “platform” of de "dienst"). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig en neem contact met ons op als je vragen hebt.

Door LetsCollect te bezoeken of te gebruiken, ga je akkoord - en ben je gebonden door - deze Voorwaarden en het Privacybeleid van LetsCollect. Dit geldt zowel voor het gebruik als “Geregistreerde gebruiker” (dit betekent dat je, jezelf hebt geregistreerd hebt en een account hebt aangemaakt op LetsCollect) of als “Gebruiker” (dit betekent dat je LetsCollect simpelweg aan het bekijken bent of er doorheen navigeert).

De website onder LetsCollect.com en de aanverwante diensten worden aangeboden door studio andere koek (KvK: 64086631).

Definitions

Hier volgen een aantal definities van belangrijke woorden die worden gebruikt in deze voorwaarden:

 • "Content" - Betekend alle informatie, text, graphics, foto's, afbeeldingen, illustraties, logo's, tools, geschreven posts, executeerbare bestanden, scripts, software, interactieve diensten, creatieve uitdrukkingen, data of ander informatiemateriaal welke gegenereerd, aangeboden, ge-upload, gedownload, verschijnt of anderwijs beschikbaar wordt gemaakt via LetsCollect.

 • "Interactieve Diensten" - Heeft betrekking op bericht borden, collecties, chatrooms, persoonlijke webpagina's of profielen, forums, online prikborden, en andere interactieve features.

 • "Dienst", “Platform”, of “LetsCollect” - Betekent LetsCollect.com en alle andere domeinen, producten, applicaties, diensten en Content aangeboden door LetsCollect.

 • "Voorwaarden" - Betekent deze overeengekomen voorwaarden tussen ons en jou

 • "Gebruiker" - Betekent elke persoon of entiteit die gebruik maakt van LetsCollect.

 • "Jij, jou, jouzelf" - Betekent jou, jijzelf. Waarbij dit zowel betrekking kan hebben op jou als persoon, maar ook op jou, wanneer je handelt namens een entiteit die je vertegenwoordigt, en/of die jou heeft gemachtigd om de entiteit te representeren. En waarbij het niet uitmaakt of je een geregistreerde gebruiker bent of niet.

 • "Gebruikers opmerkingen" - Betekent alle opmerkingen, aanbevelingen, feedback, likes of andere Gebruikers Content die geplaatst wordt door Gebruikers, en welke niet is geplaatst door LetsCollect.

 • "Gebruikers Content"< - Betekent alle Content die gepost is, of op andere wijze aangeboden of overgedragen wordt middels LetsCollect door een gebruiker, dit geldt dus ook voor jouzelf.

 • "LetsCollect", "wij" of "ons" - Betekent LetsCollect, een organisatie vertegenwoordigd door: studio andere koek (KvK: 000032944020).

Kennisgevingsprocedures en wijzigingen aan deze Voorwaarden

LetsCollect behoudt zich het recht om van tijd tot tijd, deze voorwaarden te updaten of te reviseren. De meest actuele versie zal altijd op onze website te lezen zijn. Alle veranderingen zijn effectief vanaf het moment van plaatsing, en zijn vanaf dat moment van toepassing op alle vormen van toegang, en gebruik van LetsCollect.

Sommige van onze diensten omvatten software welke mogelijk is gedownload naar je computer, telefoon, tablet, of ander apparaat. Je gaat akkoord dat we deze diensten automatisch kunnen updaten en dat deze voorwaarden van toepassing zijn op deze updates.

Als een wijziging volgens ons belangrijk is, zullen wij je hierover inlichten. Indien je het niet eens bent met de nieuwe Voorwaarden, stop dan met het gebruiken van LetsCollect. De herziene Voorwaarden zijn na twee weken van toepassing. Door gebruik te blijven maken van LetsCollect nadat wijzigingen van kracht zijn gegaan, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met de herziene Voorwaarden.

LetsCollect behoudt het recht voor de vorm en de wijze te bepalen waarop je kennis wordt gegeven, en je gaat ermee akkoord om juridische kennisgevingen elektronisch te ontvangen als wij hiervoor kiezen.

1. LetsCollect gebruiken
1.1. Wie mag er gebruik maken van LetsCollect

Je mag alleen gebruik maken van de producten en diensten van LetsCollect wanneer je een bindend contract kunt aangaan met LetsCollect en je akkoord gaat met deze voorwaarden en alle van toepassing zijnde regelgeving. Wanneer u een account aanmaakt op LetsCollect is het belangrijk dat u ons voorziet van complete en accurate informatie. Toegang en gebruik door mensen jonger dan de leeftijd van 13 jaar is niet toegestaan. Wanneer u een account aanmaakt / heeft aangemaakt namens een bedrijf, organisatie, of entiteit, dan geldt dat (a) onder de noemer "u" dan zowel uzelf als de entiteit die u vertegenwoordigd valt, en (b) u bevestigd dat u geautoriseerd bent om alle bepalingen en licenties die in deze voorwaarden aan bod komen geldend en bindend zullen zijn voor de entiteit die u vertegenwoordigd, en dat u hier namens deze entiteit akkoord mee gaat. Uw LetsCollect account mag verwijderd worden zonder u daar op voorhand van te informeren wanneer er redenen zijn om te geloven dat u niet voldoet aan deze vereisten.

Wanneer u zich registreert op LetsCollect zal u gevraagd worden om een gebruikersnaam en wachtwoord voor uw account te kiezen, of LetsCollect kan u voorzien van een wachtwoord welke later kan worden aangepast. Anderzijds kan er ook gebruik worden gemaakt van een derde partij (zoals bijvoorbeeld: Facebook) om een account aan te maken en autorisatie van uw gegevens te verzorgen om vervolgens toegang te verkrijgen tot onze diensten. Door gebruik te maken van een dergelijke diensten van een derde partij gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, privacy statement en andere bepalingen tussen u en deze derde partij.

Verder bent u geheel zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord. U dient deze informatie ook als zodanig te behandelen en u zou uw wachtwoord niet kenbaar moeten maken richting andere personen of entiteiten. U bevestigd ook dat uw account persoonlijk is voor u, en bent akkoord dat u geen andere personen toegang geeft tot LetsCollect of delen hiervan waarbij gebruikt wordt gemaakt van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere gevoelige informatie. Tevens raden we u aan om gebruik te maken van een zogenaamd "sterk" wachtwoord (wachtwoorden die gebruik maken van een combinatie van hoofd- en kleine letters, nummers, en symbolen) bij het aanmaken van een wachtwoord. LetsCollect kan en zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die voortkomt uit een gebrek om te voldoen aan bovenstaande.

U stemt ermee in om ons direct op de hoogte te stellen van elke ongeautoriseerde toegang of gebruik van uw wachtwoord of gebruikersnaam, of een andere vorm van inbreuk op de veiligheid van uw account gegevens. Tevens gaat u ermee akkoord om ervoor te zorgen dat u uw account uitlogt aan het einde van elke sessie. U dient met name op uw hoede te zijn wanneer u gebruik maakt van uw LetsCollect account op openbare of gedeelde computers, zodat anderen niet in staat zijn om uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie op te slaan of te in te zien.

We behouden het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord, of andere persoonlijke identificatie data, ongeacht of deze door uzelf is gekozen, of dat deze door ons is voorzien, te ontsluiten om welke reden dan ook, inclusief, wanneer wij van mening zijn, dat u in overtreding bent van deze Voorwaarden.

1.2 Onze licentie richting jou

LetsCollect beheert nieuwe registraties, maar niet op een proactieve manier. Dit betekent dat wij alleen actie ondernemen wanneer wij melding ontvangen van een controversiële registratie. Een goed onderbouwde, en gefundeerde melding kan mogelijk leiden tot de tijdelijke en/of aanhoudende schorsing en/of verwijdering van het betreffende account.

Registratie van een gebruikersaccount op LetsCollect staat niet gelijk aan eigendom en/of eigenaarschap aangaande dat specifieke account. Alle rechten met betrekking tot dit account zullen ten alle tijde eigendom zijn - en bijdragen aan de voortgang van - LetsCollect.

Onderhevig aan deze voorwaarden en de diverse door ons opgestelde beleids-statements, voorzien we u van een gelimiteerd, non-exclusive, non-overdraagbaar, en terug te vorderen licentie om onze Producten te gebruiken.

1.3 Commercieel gebruik van LetsCollect

Wanneer u wenst gebruik te maken van LetsCollect voor commerciële doeleinden, neemt u dan alstublieft contact met ons op voor aanvullende informatie en opties.

2. Jouw content
2.1 Content toevoegen

LetsCollect stelt gebruikers in staat om Content te posten, in te dienen, te publiceren, weer te geven, te zenden of te versturen, richting andere personen (hierna: "plaatsen"), inclusief foto's, links, en andere vormen van data. Alles wat u plaatst, of op een andere manier beschikbaar maakt via LetsCollect, wordt naar gerefereerd als zijnde 'Gebruikers Content'. U behoudt alle rechten met betrekking tot - en bent geheel zelfstandig verantwoordelijk voor - de Gebruikers Content die u plaatst op LetsCollect.

LetsCollect respecteert de rechten van derden, makers, en rechthebbenden, en we verwachten dat u dit ook doet. Gezien de aard van de dienst die we aanbieden en de omvang van het materiaal dat wordt ingediend, kan en zal LetsCollect niet al het ingediende materiaal dat door u, of door derden wordt geplaatst, monitoren. U gaat akkoord dat LetsCollect (a) niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk gesteld kan worden voor materiaal en (b) het recht reserveert om al het materiaal te beoordelen, af te wijzen, verwijderen, of aan te passen op elk gewenst moment om elke reden, zonder notificatie richting u. We behouden het recht, maar zijn niet verplicht om gebruikers content te verwijderen van onze dienst om welke reden dan ook, inclusief content geplaatst door gebruikers waarvan wij geloven dat het in strijd is met deze voorwaarden en ons beleid rondom accepteerbaar gebruik.

U bevestigd en draagt uit dat:

 • U de eigenaar bent, of dat u controle heeft over, alle rechten met betrekking tot de content die u plaatst, of dat u anderzijds het recht hebt om de content die u plaatst, te plaatsen zonder dat daarbij het intellectuele eigendom van andere partijen in het geding zijn, en dat u bovendien het recht hebt om de licentie zoals deze hier is beschreven te verlenen aan alle andere gebruikers.

 • Al uw gebruikers content in overeenstemming zijn met deze voorwaarden.

 • U begrijpt en gaat akkoord dat u degene bent die verantwoordelijke is voor alle gebruikers content die u indient of toevoegt en dat u, niet LetsCollect, volledig verantwoordelijk bent voor deze content. U zorgt ervoor dat deze content legaal is, betrouwbaar is, accuraat is en dat het gepaste content betreft.

 • Wanneer u een bijdrage aan LetsCollect levert dan gaat u akkoord dat de betreffende content publiekelijk wordt gedeeld, hergebruikt, gelinkt, of doorgezet op andere websites evenals dat de content onderhevig is aan beoordelingen (bijv. likes) en reacties.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover derde partijen voor de content of de nauwkeurigheid van gebruikers content die door u is geplaatst of door andere gebruikers van de website. Daarnaast heeft LetsCollect regels met betrekking tot wat wel en niet gepaste content is. U gaat akkoord dat u geen gebruikers content of gebruikers reacties zult plaatsen die in strijd zijn met de LetsCollect regels rondom het plaatsen van content.

2.2 Hoe LetsCollect en andere gebruikers jouw content kunnen gebruiken

U verleent LetsCollect en haar gebruikers een non-exclusive, royalty-vrij, overdraagbaar, doorgeefbaar, en wereldwijde licentie om de door u geplaatste content te gebruiken, op te slaan, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, een afgeleid werk van te maken, voor te stellen, en te distribueren enkel met als doel om de werking, de ontwikkeling, en het onderhoud van de LetsCollect producten en diensten te garanderen en te bevorderen. In het geval van een “privé”-collectie, wordt deze distributie beperkt tot de pagina waarbinnen het materiaal zich bevindt. Niets in deze voorwaarden, zoals andere licentie voorwaarden, zal verder restricties vormen met betrekking tot het gebruik van content geplaatst door de gebruiker.

Wij leggen geen claim op intellectuele eigendoms rechten van content die door u geplaatst is, maar we claimen wel het recht om de content die u plaatst te gebruiken om de functionaliteit van LetsCollect te onderhouden en te maximaliseren. We erkennen de intellectuele eigendomsrechten die in uw bezit zijn met betrekking tot de content die u plaatst. Door content in te dienen, te plaatsen, weer te geven op of via, LetsCollect, verleent u ons (en andere gebruikers) een wereldwijd, non-exclusieve licentie, zonder daarvoor te betalen, of een vergoeding of royalties voor te vragen, om gebruik te maken van de content die u plaatst en deze te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, verbeteren, verwerken, op te nemen, wijzigen, publiceren, verzenden, weer te geven, sub-licenseren, afgeleid werk van te maken, en te distribueren in alle mogelijke manieren van media distributie (die nu bekend zijn, of die in de toekomst ontwikkelt worden).

U gaat ook akkoord dat u met deze licentie LetsCollect het recht verleent om haar diensten te onderhouden, en te verbeteren, en dat dit mogelijk inhoud dat content die beschikbaar is gemaakt via LetsCollect, ook beschikbaar wordt gemaakt richting andere organisaties, bedrijven, of individuen die samenwerken, en tevens ook gebonden zijn aan deze Voorwaarden, die als doel hebben om content te verspreiden of publiceren naar andere media diensten. Bovenstaande met inachtneming van het LetsCollect privacybeleid. En daarbij zal er tevens geen Content uit privé collecties voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt.

We nemen de overtreding van de LetsCollect voorwaarden erg serieus (inclusief discriminatie gebaseerd op ras, etniciteit, nationaliteit, religie, geslacht, seksuele voorkeur, handicap, of ziekte). Om dit beleid in stand te houden, stellen we gebruikers in staat om melding te maken van content die u ongepast of die volgens u in strijd is met deze voorwaarden. Wij garanderen niet dat de gebruiker of de content verwijderd wordt naar aanleiding van een melding. De gebruikers van LetsCollect zijn erg divers en iedereen is anders, wat acceptabel is voor de één is mogelijk onacceptabel voor de ander. Wij moedigen het delen van ideeën, het met elkaar in discussie gaan, en vrijheid van meningsuiting aan. Het is mogelijk dat iets niet naar uw tevredenheid is, maar ook niet tegemoet komt aan onze criteria om content te verwijderen. Desalniettemin is het mogelijk dat content die in strijd is met de voorwaarden van LetsCollect verwijderd wordt van LetsCollect en, waar het gepast is, onderhevig is aan juridische handelen. Wat de situatie mag zijn, de persoon waarvan melding wordt gemaakt wordt hiervan niet op de hoogte gesteld, evenals de identiteit van degene die de melding heeft gemaakt zal niet bekend worden gemaakt.

U bent in staat om de content die u plaatst te verwijderen en we zullen naar redelijkheid actie ondernemen om uw content niet langer beschikbaar te maken. U begrijpt dat dit mogelijk onderhevig is aan operationele vertragingen.

2.3 Hoe lang bewaren we uw content

Wanneer uw account verwijderd of gedeactiveerd wordt, of wanneer content die u heeft geplaatst verwijderd wordt van LetsCollect, is het mogelijk dat we deze content behouden voor een commercieel redelijke tijdsperiode en voor backup-, archivatie-, of controle-doeleinden. Daarnaast is het mogelijk dat LetsCollect en haar gebruikers, content - welke u heeft geplaatst op of via LetsCollect - blijven behouden, gebruiken, opslaan, weergeven, reproduceren, wijzigen, afgeleid werk van maken, presenteren of distribueren.

2.4 Feedback die u met ons deelt

We horen graag van onze gebruikers en we staan altijd open voor tips om LetsCollect nog beter te maken. Wanneer u reacties, commentaar, ideeën of feedback aan ons doorgeeft, gaat u ermee akkoord dat wij vrij zijn om deze te gebruiken zonder restricties of compensatie. Door ingestuurde berichten te accepteren doet LetsCollect geen afstand van het recht om gebruik te maken van vergelijkbare of gerelateerde feedback die voorheen al bekend was voor LetsCollect, haar werknemers of andere bronnen buiten u.

3. Copyright policy
3.1 Overeenstemming met het Nederlands recht

LetsCollect respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij verwachten dat anderen dat op LetsCollect hetzelfde doen. LetsCollect heeft haar copyright-beleid opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wet van het Auteursrecht. Meer informatie of een kopie van onze copyright beleid is beschikbaar op aanvraag en te verkrijgen door contact met ons op te nemen.

Alle content van de LetsCollect dienst is copyrighted © 2018 LetsCollect, Alle rechten voorbehouden. Andere producten en namen van organisaties en bedrijven kunnen gerechtelijk beschermd zijn onder hun respectievelijke eigenaarschap.

3.2 Melding en aanpassing (“Notice and takedown”)

LetsCollect onderschrijft het Nederlandse auteursrecht door te reageren op meldingen van mogelijke schending van het auteursrecht met inachtneming van aanverwante regelgeving. Als onderdeel van onze reactie is het mogelijk dat wij content verwijderen of de toegang ontzeggen tot materiaal dat op een site terug te vinden is, die onderdeel is van LetsCollect, waarbij melding wordt gemaakt dat er inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht. In dit geval zullen we een poging doen om contact op te nemen met de persoon die de betreffende content heeft ingediend, zodat zij de ruimte hebben om een tegen-melding te maken.

LetsCollect controleert geen content die wordt gehost op websites van derden en we kunnen geen content verwijderen van websites waarvan wij niet de eigenaar zijn of geen controle over hebben. Wanneer u eigenaar bent van auteursrechtelijk beschermde content, welke wordt gehost op een website van een derde partij en u heeft geen toestemming gegeven om de betreffende content te gebruiken, neemt u dan alstublieft rechtstreeks contact op met de beheerder van de betreffende website om de content in kwestie te laten verwijderen.

Om een melding te maken van materiaal waarbij er sprake is van inbreuk op auteursrecht, op een website die beheerd wordt door LetsCollect (zoals www.LetsCollect.com), vragen we u om een notificatie te sturen met de volgende gegevens:

 • Redelijkerwijs voldoende details voor ons, om het betreffende auteursrecht schendende materiaal te kunnen identificeren. Als het meerdere werken bevat, maak dan een lijst van de betreffende werken.

 • Redelijkerwijs voldoende details om ons in staat te stellen om het materiaal te lokaliseren en te identificeren (bijvoorbeeld een link naar de betreffende pagina)

 • Je contact informatie zodat we in staat zijn om contact met je op te nemen (bijvoorbeeld, je adres, telefoonnummer, e-mailadres)

 • Een statement dat je van mening bent dat het geïdentificeerde materiaal bij punt twee van deze lijst, niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, of volgens de wet.

 • Een statement dat de informatie in de melding de je maakt accuraat is en dat je geautoriseerd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen, of het specifieke auteursrecht dat mogelijk wordt geschonden.

 • Je fysieke of elektronische handtekening.

Verstuur deze notificatie vervolgens naar: info@letscollect.com

Zonder voorgaande te limiteren, hebben wij het recht om volledig mee te werken met de rechterlijke macht, of rechtbank, die ons verzoekt om informatie te ontsluiten omtrent de identiteit, of andere informatie, van eenieder die materiaal plaatst via LetsCollect.

LetsCollect neemt niet al het materiaal door, alvorens het wordt geplaatst op de site, hierdoor kunnen we ook geen tijdsgebonden verwijdering garanderen van materiaal waartegen bezwaar wordt gemaakt. Verder nemen we geen aansprakelijkheid aan voor handelen, of juist het gebrek aan handelen, met betrekking tot het plaatsen of communiceren van content dat wordt aangeboden door een gebruiker, of een derde partij. Wij hebben dan ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tegenover iemand op basis van ons handelen, gebrek aan handelen, aangaande acties die worden beschreven in dit document.

4. Security

Voor LetsCollect is de veiligheid van gebruikers erg belangrijk. En hoewel er wordt gewerkt om de veiligheid van uw content en uw account in stand te houden, kan LetsCollect niet garanderen dat ongeautoriseerde derden geen enkele mogelijkheid hebben om onze veiligheidsmaatregelen te doorbreken. Neemt u alstublieft contact met ons op wanneer je denkt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van je account of gebruikt is zonder je toestemming.

5. Links, sites, en diensten van derden

LetsCollect kan mogelijk links naar websites, adverteerders, diensten, speciale aanbiedingen van derden, of andere activiteiten en / of evenementen bevatten die niet eigendom zijn van, en niet gecontroleerd worden door, LetsCollect. Wij onderschrijven deze links niet, noch zijn we verantwoordelijk voor links naar websites van derden, of de informatie, materialen, producten, of diensten die deze websites bevatten. Uw bezoek aan dergelijke links is op eigen risico en uw eigen verantwoordelijkheid, u gaat dus akkoord dat LetsCollect niet verantwoordelijk kan worden gesteld van uw gebruik of toegang van websites van derden, hun diensten, of hun content.

6. Beëindiging van de overeenkomst

LetsCollect mag met passende kennisgeving je recht tot toegang of gebruik van LetsCollect om welke reden dan ook beëindigen of schorsen. LetsCollect behoudt tevens het recht om deze overeenkomst op elk gewenst moment, tijdelijk of definitief te beëindigen, zonder de verplichting om gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Bij beëindiging, bent u als gebruiker, alsnog gebonden aan de artikelen 2 en 6 t/m 11 van deze voorwaarden.

7. Vrijwaring

Wanneer u onze producten en diensten voor commerciële doeleinden gebruikt die in strijd zijn met artikel 1(c), gaat u akkoord om LetsCollect - en haar personeel - hiervan schadevrij te stellen van mogelijke schadeclaims, kosten, verliezen, of schade die gerelateerd is aan (a) het gebruik en toegang van onze producten, (b) uw gebruikers content, of (c) het niet navolgen van deze voorwaarden.

8. Disclaimers

Uw toegang en gebruik van LetsCollect en alle beschikbare content is geheel op eigen risico. U BEGRIJPT EN GAAT AKKOORD DAT LETSCOLLECT HAAR DIENSTEN AANBIEDT OP EEN "ZOALS BESCHIKBAAR IS" BASIS. EN ZONDER LIMITERING VAN HET VOORGAANDE, EN TOT DE VOLLE MOGELIJKHEID TOEGESTAAN DOOR DE WET, DISCLAIMT LETSCOLLECT ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF GEÏMPLICEERD, VOOR WELK DOEL DAN OOK, OF VOOR NON-INFRINGEMENT. LetsCollect neemt geen verantwoordelijkheid voor enige content geplaatst door gebruikers die u of andere gebruikers, of derden, plaatst via onze producten en diensten.

Wij garanderen, representeren, ondersteunen, of sponsoren, geen garanties rondom de compleetheid, waarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid van enige door gebruikers geplaatste content, gebruikersgegevens, of communicatie die via LetsCollect wordt verspreid. U begrijpt dat door gebruik te maken van LetsCollect, u blootgesteld kan worden aan Gebruikers Content die onjuist, verwerpelijk, ongeschikt voor kinderen, of anderszins ongeschikt is voor je doel.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

IN DE MATE WAARIN DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, IS LETSCOLLECT NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE, ENIGE GEVOLGSCHADE OF VERGOEDING MET EEN STRAFKARAKTER, ENIGE DERVING VAN WINST OF INKOMSTEN, DIRECT OF INDIRECT, ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GOODWILL, OF ANDERE IMMATERIEEL VERLIES, VOORTVLOEIEND UIT (A) JE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENST; (B) ENIG GEDRAG OF INHOUD VAN DERDEN OP DE DIENST, WAARONDER ENIG LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN; OF (C) ONGEOORLOOFDE TOEGANG, GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JE OVERDRACHTEN OF INHOUD. IN GEEN GEVAL BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LETSCOLLECT VOOR HET GEHEEL VAN ALLE SCHULDVORDERINGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE DIENST MEER DAN VIJFTIG EURO (EURO €50.00).

Als je door ons toedoen schade hebt en je een klant binnen de EER bent, is het bovenstaande niet van toepassing. In plaats daarvan zal de aansprakelijkheid van LetsCollect beperkt zijn tot voorzienbare schade als gevolg van een schending van een essentiële contractuele verplichting, gebruikelijk voor dit soort contracten. LetsCollect is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een niet-essentiële schending van enige andere zorgvuldigheidsplicht. Deze vrijwaring geldt niet voor aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt, voor aansprakelijkheid voor letselschade of overlijden als gevolg van nalatigheid of opzet, of voor aansprakelijkheid waartoe wij ons specifiek hebben verbonden.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden vallen onder het algemeen geldend Nederlandse recht, zelfs wanneer deze voorwaarden conflicteren met de geldende regelgeving. We stemmen beide in om onderhevig te zijn aan de van de Nederlandse Rechtbank voor het beslechten van elk dispuut. Als je geen klant bent binnen de EER, is alleen de Nederlandse rechtbank bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende deze voorwaarden, en wordt elk dispuut beslecht met toepassing van de Nederlandse wetgeving. Onze diensten worden gecontroleerd en geopereerd vanuit Nederland, en we maken geen aannames dat deze gepast of van toepassing zijn voor gebruik in andere locaties.

Als je een klant bent binnen de EER, dan geniet je toch nog van de bescherming op grond van de wetten van het land waar je woont en staat dit alles niet in de weg dat je je richt tot de rechtbanken van dat land.

11. Algemene bepalingen
11.1 Overdracht

Deze Voorwaarden en alle rechten en licenties die hierin worden verleend mogen niet worden overgedragen of afgestaan door jou, maar mogen door LetsCollect zonder beperking worden overgedragen. Elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling, is ongeldig.

Als je een klant binnen de EER bent, kunnen jij of LetsCollect deze overeenkomst en enige rechten en licenties die op grond ervan toegekend zijn, overgedragen aan een derde partij. Bij een dergelijke overdracht door LetsCollect heb je het recht deze overeenkomst met directe ingang te beëindigen door je account te deactiveren. LetsCollect zal je binnen een redelijke termijn kennisgeving sturen van een dergelijke overdracht.

11.2 Overeenkomst in zijn geheel / scheidbaarheid.

Deze Voorwaarden, samen met het Privacybeleid en eventuele wijzigingen en aanvullende overeenkomsten die je met LetsCollect sluit, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en LetsCollect wat betreft de Dienst. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt geacht, wordt deze bepaling voor zover als nodig beperkt of uitgesloten en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden ten volle van kracht.

11.3 Geen verklaring van afstand

Een verklaring van afstand van enige bepaling van deze Voorwaarden kan niet worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die bepaling of van enige andere bepaling; het feit dat LetsCollect enig recht of bepaling van deze Voorwaarden niet handhaaft, houdt geen verklaring van afstand in van dat recht of die bepaling.


IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS STATED ABOVE OR TO ANY CHANGES MADE IN THESE TERMS,
PLEASE EXIT THIS WEBSITE AND SERVICE IMMEDIATELY.